Ons onderwijs

Ondernemen, kleding ontwerpen, jonge dieren verzorgen en een verkiezing organiseren. Op De Stek vinden we niet alleen schoolvakken als spelling, lezen en rekenen belangrijk. We betrekken ook de maatschappij in het leren.

Bij De Stek houden we niet van hokjes. Stamgroepen hebben we wel, maar we zetten de deuren naar elkaar wagenwijd open. Onze groepen zijn verdeeld in ‘bouwen’: de onderbouw (groep 1,2,3), de middenbouw (groep 4,5) en de bovenbouw (groep 6,7,8).

Binnen deze bouwen is het mogelijk om leerlingen van hetzelfde niveau flexibel bij elkaar te brengen in kleinere groepjes. Zo kunnen we als team van leerkrachten onze aandacht beter verdelen en onderwijs op maat geven. Bijvoorbeeld in verschillende ruimtes. Tegelijkertijd blijft de stamgroep de veilige basis voor het kind.

Ook ons projectonderwijs staat ver af van het leren in hokjes. Met de methode Jeelo moedigen we onze leerlingen aan met allerlei projecten hun leefomgeving te gaan verkennen. Het is mooi om te zien hoe kinderen, alleen of met elkaar, iets produceren, iets presenteren of ergens voor zorgen. Hierbij delen ook ouders hun kennis en ervaringen vanuit hun werk of hobby.

Zo leren we kinderen ook vaardigheden die onmisbaar zijn in de samenleving van de 21e eeuw. Want één ding is zeker: onze projecten kun je alleen tot een goed einde brengen als je initiatief neemt, samenwerkt en met een open blik naar de wereld kijkt.

Extra beweeglessen

Bij De Stek worden de gymlessen vanaf groep 1 gegeven door een vakdocent. Dat is niet zo gek, als je beweging zo hoog in het vaandel hebt staan. Onze vakdocent bewegingsonderwijs test in groep 3 alle kinderen op hun motorische vaardigheden. Zijn die onvoldoende ontwikkeld, dan kunnen kinderen onder schooltijd extra beweeglessen krijgen.

Cultuuronderwijs

De ene dag is de andere niet bij De Stek. Soms nemen onze groepen onder schooltijd de fiets om naar het theater of het museum te gaan. Of staan er ‘cultuurcoaches’ voor de klas voor gastlessen op het gebied van dans, drama, beeldend en muziek. Hiermee zoeken wij ook aansluiting bij de thema’s op school. Cultuuronderwijs hoort erbij op De Stek. Ook op het podium willen we graag beweging zien.