Ouders

Ouders kunnen onderdeel zijn van de les. De een vertelt iets over haar werk als advocaat, de ander over wat het betekent om politieagent te zijn in Alkmaar.

Wij houden ouders op de hoogte van ontwikkelingen op school via onze nieuwsbrieven en onze website. Ouders helpen ons met het organiseren en begeleiden van activiteiten buiten het lesprogramma, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en onze schoolreisjes. De drijvende kracht achter deze betrokkenheid is de ouderstichting.

En ouders zijn onderdeel van de les, als ze optreden als ‘gastdocent’ in een van onze projecten en vertellen over hun beroep of hobby. Hoe kun je beter de verbinding leggen tussen de schoolbanken en de echte wereld daarbuiten?

Ouders en school ontmoeten elkaar in de Ouderkamer van De Stek. Hier kun je als ouder elke woensdagochtend binnenlopen voor een praatje. We organiseren bijeenkomsten over schoolinhoudelijke onderwerpen, maar drinken ook gezellig koffie of gaan creatief met elkaar aan de slag.

Opvoeding houdt niet op bij de schooldeur, onderwijs houdt niet op bij de huisdeur. Ouders en school hebben elkaar nodig om kinderen uit te laten groeien tot leuke en verantwoordelijke mensen.