Praktisch

De Stek telt circa 220 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 8 groepen. Ons team bestaat uit 20 medewerkers.

Schooltijden

De Stek werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:

Vakantie schooljaar 2024-2025

Studiedagen:

Gezonde school

De Stek is een gezonde school. We bewegen veel, eten elke dag fruit, drinken water en hechten aan een gezonde omgang met elkaar. We hebben drie themacertificaten behaald binnen het keurmerk Gezonde School: ‘Welbevinden’, ‘Sport en Bewegen’ en ‘Voeding’. Dit wil zeggen dat de gezonde schoolaanpak vast onderdeel uitmaakt van ons lesprogramma.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Omdat dit beleid ook direct of indirect invloed heeft op leraren en leerlingen, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van De Stek bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Stek maakt deel uit van SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Ouderstichting

Schoolreisjes, sinterklaasfeest, excursies; ze zouden onmogelijk zijn zonder de inzet van onze ouderstichting. De ouderstichting bestaat uit betrokken ouders. Zij denken mee over, geven invulling aan en activeren andere ouders bij veel van wat onze school leuk en aantrekkelijk maakt. Om de schoolactiviteiten financieel mogelijk te maken, beheren zij ook de ouderbijdrage.

Kinderopvang

Kinderen ontwikkelen zich vanaf hun geboorte. Als school willen we zo vroeg mogelijk aansluiten bij die ontwikkeling. We onderhouden goede contacten met kinderopvangorganisaties in de buurt: Klein Alkmaar. We stemmen projecten af met de kinderopvang en peuters gymmen in onze gymzaal en zijn welkom bij onze feesten. Zo ontstaat er een doorlopende lijn en wordt de overgang voor jonge kinderen naar het basisonderwijs minder groot.

Klachtenregeling

De Stek staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon, Elja Dekker (elja.dekker@saks.nl).

Daarnaast heeft onze stichting ook twee externe contactpersonen. Dit zijn Irma van Harlingen en Freek Walther. Meer informatie is te vinden bij de klachtenregeling van SaKS.

Verlofaanvraag

Wilt u verlof aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier van de gemeente Alkmaar. Klik hier om het formulier te downloaden. Al uw verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.

Schoolgids

Op dit moment krijgt de schoolgids een update. Zodra deze klaar is kun je de schoolgids hier vinden.