Het team van de Lispeltuut

Vakmanschap

Met elkaar staan we een professionele manier van werken voor waarin we zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars talenten, in de wetenschap dat we als team veel in huis hebben om het onderwijs vorm te geven. Door goed samen te werken, bereiken we hetgeen waar we voor staan, nl. de optimale ontwikkeling van uw kind. Voor alle medewerkers geldt dat zij hun vakgebied op peil houden door te blijven scholen.

Managementteam

Het managementteam (MT) van de Lispeltuut vormt het voornaamste klankbord voor de directie. Naast de bouwcoördinatoren hebben hierin zitting de intern begeleider en de video interactie coach. Het MT houdt zich voornamelijk bezig met het schoolbeleid en de schoolontwikkeling. Het managementteam bestaat uit Rob Boekelaar en Esther Tamis (directie), Sabine Raithel, Rita Reyneveld, Mariette Zuurbier en Nienke Beutick..

Interne Begeleiding

Rita Reyneveld is belast met de interne begeleiding. De interne begeleider ondersteunt en coacht de leerkrachten in het pedagogisch en didactisch handelen. Zij is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het zorgbeleid op onze school. Zij volgt de ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenzorg en houdt het team hiervan op de hoogte.

Onderwijs ontwikkeling

De onderwijsinhoudelijke werkgroepen houden zich bezig met het verbeteren van ons onderwijs en/of vergroten van de expertise van het team als geheel. Ze gaan te werk volgens een concreet beschreven plan. Het MT bewaakt het integrale karakter van de verschillende ontwikkelplannen en borgt daarmee de samenhang.

Interne contactpersoon

De interne contactpersoon bij ons op school is Sietske van Dam. Zij geeft informatie over de klachtenregeling; hoe de regeling werkt en welke stappen u kunt of moet zetten als u tegen een probleem aanloopt. De contactpersoon verwijst u door. Hij of zij bemiddelt niet. Dat doorverwijzen kan zijn naar de vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. De contactpersoon is ook een luisterend oor als daar behoefte aan is, zowel voor kinderen als ouders en medewerkers.