Zorg voor uw kind

Elk kind is anders. Het ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en heeft andere behoeftes. Daar houden we rekening mee en passen we onze begeleiding op aan.

Bij De Stek vragen we ons dagelijks af wat een kind nodig heeft om te groeien. Het antwoord op die vraag vinden we vooral in het samenspel met de leerling, door scherp te observeren en met hem of haar in gesprek te gaan.

We voeren toetsen uit, maar vooral om te kijken waar een kind staat binnen zijn leerproces. En onze leerkrachten overleggen geregeld met ouders. Met elkaar trekken we op om onze leerlingen binnen hun eigen mogelijkheden en talenten te ondersteunen, te stimuleren en verder te helpen.

Is er behoefte aan externe deskundigheid? Dan kan de leerkracht terugvallen op de gedrags- en reken- en taalspecialisten van de school.

Ons motto is ‘Ontdek je eigen plek in de wereld: heb plezier, leer en beleef! Daar heeft elke leerling op De Stek recht op.